Kapalı (Laparoskopik) Jinekolojik Ameliyatlar

Kapalı (Laparoskopik) Jinekolojik Ameliyatlar

Halk arasında bilinene adı ile kapalı veya kansız ameliyat, Karnınızda büyük bir alanda kesi yapılmadan uygulanan ameliyat türüdür. Söz konusu ameliyat metodu pek çok ameliyat türünde olduğu gibi Jinekolojik Ameliyatlarda da uygulanmaktadır.

Jinekolojik Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi geride bıraktığımız 30 yıl içinde jinekolojik ameliyatlarda cerrahi müdahaleye alternatif olmayı başarmış ve kullanılan bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Laparoskopi sırasında bireyin operasyon göreceği bölge de kesi açılmaz. Bunun yerine açılan küçük bir delik ile bölgenin kamera ile görüntülenmesi sağlanır. Bu yöntemin tercih edilmesinin başlıca sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir.

 • Kısa sürede iyileşme vaat etmesi
 • Minimum seviye ağrı oluşturması
 • Klinikte geçen süreyi minimuma indirmesi
 • Kozmetik beklentilerin çok daha büyük oranda tatmin etmesi

Laparoskopi yönteminin hastalar ve cerrahlar açısından tercih edilen yöntem olmasını sağlamıştır. Jinekoloji dünyasında kullanılmasının nedenlerine baktığımızda ise;

 • Görüntü kalitesinin yüksek olması ve tanıyı kolaylaştırması
 • Görüntüyü büyütme olanağı sunması
 • Beklenmedik Komplikasyonlar için oluşacak riskleri azaltması

Jinekoloji tedavilerinde Laparoskopi yönteminin öne çıkmasının en önemli etkenleri arasında gösterilmektedir. Tedavi için yöntemin kullanıldığı hastalıklara baktığımızda ise;

 • Tüp Ligasyonu
 • Over Kistlerin alınması
 • Dış gebelik ameliyatları
 • Pelvik ağrının tedavisi (Kronik)
 • Kısırlık tedavisi
 • Endometriozis ve Çikolata kistleri olarak bilinen kist guruplarının tedavisi
 • Myomektomi
 • Histerektomi
 • İdrar kaçırma ameliyatları
 • Rahim sarkma tedavisi
 • Jinekolojik kanser ameliyatları

Gibi son derece önemli müdahalelerde cerrahi müdahaleye alternatif olarak uygulanan başarı oranı son derece yüksek bir operasyon yöntemidir.

“Deneyimsiz kliniklerde uygulanan operasyonlar damar ve barsak Komplikasyonlarını ortaya çıkartan hatalar ile sonuçlanabilir”

Operasyonun Uygulanma Süresi ve Yöntemi

Laparoskopi, daima genel anestezi koşulları altında uygulanmaktadır. Fakat cerrahi yöntem ile kıyaslandığında çok daha verimli tedavilerin elde edilebildiği bu yöntem sayesinde iyileşme süreci daha kısa olacaktır. Uygulanan tedavinin boyutlarına göre aynı gün içinde ya da ertesi gün evinize gitmeniz mümkün olmaktadır.

Operasyona Girecek Hastanın Hazırlık Aşaması

Jinekolojik Laparoskopi yapılmadan önce tüm operasyonlarda olduğu gibi, tam anamnez alınmaktadır. Buna ek olarak yapılan fizik muayene ile ilk tespitler yapıldıktan sonra;

 • Krdiyopulmoner hastalık
 • Abdominal ve Diafragmetik herniler
 • İleus
 • Gebelik varsa kürtaj edilmeli
 • Olduğu durumlarda intraabdominal kitle ölçüsü ve skarlar belirlenmeli
 • Tam kan testleri
 • Biyokimya tetkikleri
 • Servikovajinal kültür testleri
 • Önceden yapılmamış ise pap smear testi mutlaka uygulanmalıdır.

“Hastaya yapılacak tüm işlemler hakkında bilgi verilmeli ve süreçten haberi olduğuna ilişkin form imzası alınmaktadır.

Laparoskopi’nin kullanım alanlarına baktığımızda tanısal ve tedavi amacı ile uygulandığını görüyoruz.

Tanısal Kullanım

Açıklanamayan Pelvik ağrılar ve açıklanamayan infertilite söz konusu olduğunda tanısal alanlarda kullanılmaktadır.

Laparoskopik yöntem ile yapılan Ameliyatlar

 • histerektomi
 • ooforektomi
 • salpenjektomi
 • myomektomi
 • adezyolizis
 • tup ligasyonu
 • tuplerin acilmasi
 • sakrokolpopeksi
 • burch
 • uterosakral sinir ablasyonu
 • radikal histerektomi
 • lenfadenektomi

Laparoskopi’den Sonra İyileşme Süreci

Laparoskopi operasyonlarından sonra iyileşme süreci her ne kadar hızlı gerçekleşse de öncelikli olarak genel anestezinin etkileri ortadan kalkana kadar yoğun bakımda kalmak gerekmektedir. Daha sonrasında hasta odasına geçişiniz sağlanırken bu süre de hemşirelerin Vital bulguları kontrol etmesi ile serum uygulaması başlayacaktır. 4-6 Saat arasında bir şey yiyip içmemeniz gerekmektedir. Bu nedenle damar yolu ile serum uygulaması gerekmektedir.

“4-6 Saat arasında idrar yolunun Kateter kalması gerekmektedir.”

Söz konusu süre içinde ağrı ve bulantı şikayetleri normal olarak kabul edilmektedir. Şikayetleri bastırmak amacı ile ihtiyaç duyacağınız ilaçlar serum yolu ile sizlere verilmektedir. Operasyonun boyutu göz önünde bulundurularak 8-48 saat arasında evinizde gitmenize engel bir durum bulunmamaktadır. Olağan üstü bir koşul oluşmadığı sürece 5-10 gün arasında normal hayatınıza dönmeniz mümkün olacaktır.

Doktorunuz ile iletişime geçmeniz gereken beklenmedik durumlar

 • Aşırı boyutlarda karın da ağrı
 • Uzun süre devam eden bulantı yanı sıra kusma
 • Vücut ısısının 38 derecenin üzerine yükselmesi
 • Kesi bölgesinden kan ya da puy akıntısı
 • İdrar sırasında ağrı
 • 24 saat geçmesine rağmen barsak çalışmaması ve şişkinlik

Laparoskopi Sırasında Oluşabilecek Riskler

 • Damar yaralanmaları
 • Barsak yaralanması
 • Üreret ya da Meshane yaralanması
 • Sinirlerde hasar
 • Damar pıhtısı(Tramboz)
Laparoskopi Komplikasyonlarına Neden Olabilen Durumlar

Laparoskopi için tamamen önerilmez ya da uygulanmasını kısıtlayan bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Fakat bazı koşullar altında Laparoskopi yapılmasının hasta üzerinde olumsuz Komplikasyonlara yol açması mümkün olmaktadır. Bu nedenle risklerin hastaya belirtilmesinin akabinde Laparoskopi işlemi ile müdahale yapılabilir. Bu Komplikasyonlara baktığımızda;

Morbid obesite

Hastanın karın bölgesinde yoğun yağ dokusu bulunuyorsa Laparoskopi tekniği ile karın bölgesinden giriş oldukça zor olacaktır. Bu nokta da daha uzun trokarlara ihtiyaç duyulmasından kaynaklı olarak ve hastanın uzun süre baş aşağı durduğunda gaz artışının oluşmasına neden olabilir. Bu nokta da yoğun yağ dokusunun görüşü bozmasından kaynaklı olarak uygulamayı yapmak son derece zordur. Söz konusu durumlarda Komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Abdominal Cerrahi Geçmişi

Daha önce yaşanmış büyük karın ameliyatlarından sonra karın içinde Barsak ve omentum yapışması gözlemlenebilir. Laparoskopi işlemi sırasında kör olarak açılan yol, bu bütünlüğe zarar verebilir. Böyle bir durumun söz konusu olmaması için uygulama kullanılmaya bilir.

Yaşlılık ve Sistemik Hastalıklar

Diyabet, akciğer hastalıkları ve Kardiovasküler hastalıklar ileri yaştaki bireyler için Laparoskopi Komplikasyonlar oluşturabilir. Söz konusu hasta gurubunun yine uzun süre baş aşağı durması gerektiği için solunum sistemi düzgün çalışmayabileceği için cerrahi yöntem bu nokta da uygun olmayabilir.

Bu Hizmeti Sosyal Medyada Paylaş!